Klachtenreglement

Onze medewerkers doen hun uiterste best om u en uw kind zo goed mogelijk, en volgens gemaakte afspraken, van dienst te zijn. Als u over de dienstverlening niet tevreden bent of klachten heeft, zijn onze medewerkers graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen. Wij hechten er waarde aan om eventuele klachten direct zelf met u op te lossen.
Wanneer u echter zelf deze stap, om welke reden dan ook, niet wilt of kunt volgen kunt u de onafhankelijke klachtencommissie zelfstandig benaderen.

devider5

Klachtencommissie Kinderopvang

 

Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie en dit betekent dat de geschillencommissie voor alle klanten van Saffana’s kindercentrum toegankelijk is.
De geschillencommissie kent geen (financiële) drempel voor de klant en in principe is elke klacht met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening behandelbaar. Voor het indienen van een klacht is het niet noodzakelijk dat de klacht eerst is gemeld via de interne klachtenregeling. Een uitspraak van de commissie is niet bindend. De aangesloten organisaties beloven uitspraken van de commissie na te komen.

Het adres van de geschillencommissie is Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer: 070-3105310

Wanneer eenzelfde klacht zich opnieuw voordoet of wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld door de leidster of de leidinggevende, heeft u de mogelijkheid een formele klacht in te dienen bij de geschillencommissie. De Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen
(WKCZ) schrijft voor dat kinderopvangorganisaties op een zorgvuldige wijze met klachten van ouders omgaan.
De wet schrijft voor dat elke kinderopvangorganisatie een klachtenregeling opstelt en ouders over deze regeling informeert. Ook is elke kinderopvangorganisatie verplicht om een klachtencommissie te hebben of om zich aan te sluiten bij een klachtencommissie die werkt voor meerdere instellingen.

Saffana’s kindercentrum stelt jaarlijks het jaarverslag klachten op.
Voor de ouders ligt er een exemplaar ter inzage op de locatie. De volledige klachtenprocedure, het jaarverslag en het klachtenreglement liggen ter inzage bij de vestigingsmanager.

(c) Copyright 2019 | Alle rechten voorbehouden