Waarom Saffana’s kindercentrum?

Saffana’s Kindercentrum is een professionele particuliere kinderopvang in Almere en Amsterdam. Wij bieden verantwoorde kinderopvang in een veilige, geborgen en vertrouwde omgeving. Een omgeving waarin kinderen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich welkom voelen, ongeacht hun diverse achtergronden. Kinderen zijn wat ons betreft het kostbaarste bezit dat een mens in zijn hele leven kan hebben.
De naam ‘Saffana’ zegt het al, Saffana betekent Parel. Een Parel is kostbaar en waardevol en dat zijn kinderen ook. 

Inclusiviteit en diversiteit

Wij zijn een smeltkroes van diverse culturele achtergronden. Dat zie je niet alleen terug bij onze medewerkers maar ook zeker bij onze kindjes. Voor kinderen is zichzelf herkennen in anderen essentieel voor een gevoel van veiligheid. Daarom vinden wij het belangrijk om stil te staan bij de overeenkomsten tussen kinderen. Daarbij kijken we verder dan culturele achtergrond, afkomst en huidskleur. We kijken ook naar interesses. Op deze manier zorgen we ervoor dat ieder kind zich bij ons gezien en gehoord voelt. Daarnaast besteden wij ook juist aandacht aan hun verschillen. Kinderen leren elkaar zo te respecteren, accepteren en ondervinden dat ieder van hun authentiek is.

Holistische visie

Vanuit ons holistische visie zien wij het kind als geheel. Dat betekent dus ook dat alle factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van een kind meespelen. Op de groepen zie je dat terug in ons brede aanbod van kunst en cultuur, onze moestuinen en kleine dieren, tot aan sport en gezonde voeding. Alles dient als doel om het kind als geheel centraal te zetten. Ons uitgangspunt is dat ieder kind van belang is, zijn eigen talenten heeft en uniek is. Daarbij zijn onze pedagogisch medewerkers getraind om vanuit deze holistische visie de kinderen te benaderen. We luisteren goed en bieden ze een veilige omgeving om hun ontwikkeling te stimuleren.

Pedagogisch vakkundig

Op iedere locatie werken wij met een vast team van professionele, betrokken en enthousiaste medewerkers. Al onze pedagogisch medewerkers hebben een kindgerichte opleiding afgerond op HBO- of MBO-niveau. We besteden veel aandacht aan deskundigheidsbevordering. Zo hebben we een pedagogisch coach die onze medewerkers regelmatig tijdens het werk begeleidt. Daarnaast volgen pedagogisch medewerkers regelmatig workshops en trainingen. Iedereen die bij ons werkt heeft passie voor ons vak en hart voor het werk met kinderen.

Emotionele en fysieke veiligheid

Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich veilig en geborgen voelen. Emotionele veiligheid geeft kinderen de ruimte en energie om zich te ontwikkelen. Je vindt bij ons een positieve en gezellige groepssfeer, waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en iedereen erbij hoort. Onze sensitieve medewerkers zien, horen en luisteren goed naar de kinderen en reageren altijd positief.
Door het aanbieden van veilige en schone speelmaterialen en binnen- en buitenruimtes, en het gebruik van camera’s door het hele gebouw, inclusief slaapkamers en buitenruimtes, garanderen wij de fysieke veiligheid van de kinderen.

Talentontwikkeling

Bij Saffana’s Kindercentrum krijgen kinderen de kans en de mogelijkheden om hun kwaliteiten en talenten te ontwikkelen. Ook dit hangt samen met onze holistische kijk van het kind als geheel. Wij stimuleren de kindjes om via sport, kunst en culturele activiteiten op zoek te gaan naar hun eigenschappen. Dit zorgt ervoor dat zij zichzelf beter leren kennen, wat weer resulteert in een positief zelfbeeld. Een kind met zelfvertrouwen is ontvankelijk voor het leren van nieuwe dingen en zal zijn of haar talenten zo optimaal ontwikkelen.

Gezonde en verse voeding

Onze maaltijden zijn gezond, vers en divers. Wij vinden dat kinderen het beste horen te krijgen. Gezonde voeding hoort daarbij. Gezond eten en gezonde gewoontes aanleren is niet alleen nu belangrijk maar ook zeker voor toekomst. Opvoeding en ervaringen in de kindertijd bepalen voor een groot deel gezonde gewoontes en gebruiken op latere leeftijd. Dit past dan ook goed bij onze holistische kijk op de kinderen. Gezonde voeding is één van de factoren die invloed heeft op de ontwikkeling van jouw kind. Wij waarborgen dit door ons suikervrije beleid. Wij verzorgen gezonde tussendoortjes, fruit, en een warme maaltijd aan het einde van de dag. Ook kijken wij naar de behoefte van elk individueel kind. Hierin speel je als ouder/verzorger ook een belangrijke rol. Wij respecteren en handhaven dan jouw wensen met betrekking tot de voeding van jouw kind.

Sport en beweging

Op iedere locatie werken wij met een vast team van professionele, betrokken en enthousiaste medewerkers. Al onze pedagogisch medewerkers hebben een kindgerichte opleiding afgerond op HBO- of MBO-niveau. We besteden veel aandacht aan deskundigheidsbevordering. Zo hebben we een pedagogisch coach die onze medewerkers regelmatig tijdens het werk begeleidt. Daarnaast volgen pedagogisch medewerkers regelmatig workshops en trainingen. Iedereen die bij ons werkt heeft passie voor ons vak en hart voor het werk met kinderen.

Natuurbeleving

De natuur is voor ons heel belangrijk. De zorg voor dieren en voor de wereld om ons heen leert kinderen dat het belangrijk is om voor elkaar te zorgen. We plannen regelmatig bezoekjes bij de kinderboerderij, waar wij samen met de kindjes voor zorgen. We hebben ook moestuintjes waar wij ons eigen eten kweken. Op deze manier leren kinderen waar eten vandaan komt. Buitenspelen is voor kinderen van alle leeftijden belangrijk en we proberen dan ook zo vaak mogelijk met de kindjes naar buiten te gaan. 

Rondleiding inplannen

Bij Saffana’s kindercentrum krijgt jouw kind alle ruimte om zich te vermaken, te leren en te ontwikkelen met leeftijdsgenootjes.

Almere buiten - Almere Stad - Amsterdam Noord

Waardering kinderen
0
5/5
Waardering ouders
0
5/5