Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Almere en Amsterdam

2 tot 4 jaar

In onze voorschoolse educatie kan jouw kindje zich vanaf 2 jaar op spelenderwijs volop ontwikkelen samen met leeftijdsgenootjes. Door de ontwikkeling van jouw kindje al op jonge leeftijd te stimuleren, wordt de kans op een goede schoolloopbaan vergroot. Op en jonge leeftijd leren de kinderen bijvoorbeeld met elkaar om te gaan en samen te spelen. Kinderen maken vriendjes en leren sociale vaardigheden aan al op jonge leeftijden. Ze leren nieuwe woorden, getallen, kleuren en vormen te herkennen. Bij Saffana’s kindercentrum leren kinderen spelenderwijs in een rijke leeromgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Video afspelen

Tijden Voorschoolse educatie (VVE)

Almere stad

Almere Buiten

Amsterdam

"Saffana's kindercentrum werkt uitsluitend met gecertificeerde VVE pedagogische medewerkers."

Piramide methode

Wij maken gebruik van de Piramide methode. Dit is een educatief concept voor jonge kinderen welke goed aansluit bij onze holistische visie waarin wij het kind zien als een geheel. Vanuit deze holistische visie kijken we dus naar alle factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van jouw kind. Om die reden volgen onze pedagogisch medewerkers de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en motoriek van jouw kind. 

En vanaf 3 jaar de taal- en rekenontwikkeling. De piramide methode biedt slimme combinaties van activiteiten en spel, waardoor onze pedagogisch medewerkers jouw kind goed kunnen begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. 

Prettig met elkaar omgaan, zelfstandigheid en plezier hebben in het spel zijn cognitieve en sociale elementen die kinderen leren aan de hand van de Piramide methode. Enorm belangrijk dus. 

Starten bij VVE

Bij Saffana’s Kindercentrum nodigen we elke ouder uit voor een intakegesprek bij VVE

Het intakegesprek is de eerste kennismaking tussen jullie als ouders, ons Kindercentrum, de leidinggevende van de locatie en de pedagogisch medewerkers. Het gesprek wordt gehouden door de pedagogisch medewerker die tevens de mentor van jouw kind wordt. Tijdens de intake geven wij algemene informatie over ons kindercentrum en over de groep waar jouw kind terecht komt.

Als ouder zijnde is het vaak spannend om jouw kind naar de VVE te brengen. Wij hebben om deze reden een unieke app ontwikkeld, waardoor je als ouder zicht hebt op waar je kind mee bezig is. Tijdens een rondleiding vertellen wij meer over de app en hoe je deze kunt gebruiken zodra jouw kind bij ons start.

Rondleiding inplannen

Bij Saffana’s kindercentrum krijgt jouw kind alle ruimte om zich te vermaken, te leren en te ontwikkelen met leeftijdsgenootjes.

Almere buiten - Almere Stad - Amsterdam Noord

Waardering kinderen
0
5/5
Waardering ouders
0
5/5