GGD inspectierapporten

Iedere kinderopvangvoorziening (dit is een kinderdagverblijf, een organisatie voor buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een gastouder) in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat.

devider5

GGD Inspectierapport - PSZ De Diamantjes

 

 

GGD Inspectierapport - Sport BSO

 

 

GGD Inspectierapport - KDV The Little Stars

 

 

 

 

devider5

(c) Copyright 2019 | Alle rechten voorbehouden