Taak van de oudercommissie

Binnen Saffana’s kindercentrum heeft de oudercommissie een adviserende en ondersteunende rol. Zij brengen advies uit over het beleid en behartigen de belangen van de individuele ouder binnen Saffana’s kindercentrum. In de oudercommissie nemen ouders zitting die ook gebruik maken van de dienstverlening van Saffana’s kindercentrum. Vanuit de organisatie neemt de vestigingsmanager zitting in de oudercommissie. Ouders kunnen zich bij de leiding van Saffana’s kindercentrum aanmelden voor de oudercommissie, waarnaar het zal worden voorgelegd aan de oudercommissie. De oudercommissie zal de desbetreffende ouder uitnodigen om een oudercommissievergadering bij te wonen. Het (her)kiezen van de leden wordt uitgevoerd in overeenstemming met het reglement van de oudercommissie.

Doel van de oudercommissie

De belangen van kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.

De communicatie te bevorderen tussen het kindercentrum, de ouders, de oudercommissie en de medewerkers.

De betrokkenheid bij het kindercentrum te vergroten van alle ouders en een actieve deelname.

Kritische factoren zijn belangenbehartiging, advies en instemmingsrecht en het bevorderen van de communicatie.

Overleg oudercommissie

De oudercommissie komt eens in de zes weken bijeen. De voorzitter van de oudercommissie zorgt voor de agenda en eventuele bijlagen. Vervolgens zorgen zij ervoor dat deze wordt verspreid onder de leden van de oudercommissie. Vaste agendapunten die terug komen in de vergadering zijn:

Overige agendapunten kunnen worden ingebracht bij de voorzitter van de oudercommissie, met inachtneming van afgesproken aanlevermomenten. De oudercommissievergadering wordt geleidt door de voorzitter van de oudercommissie.

Ouders informeren

Individuele ouders worden geïnformeerd over de activiteiten en de overlegmomenten van de oudercommissie. Dit gebeurt middels een nieuwsbrief die één keer per zes weken uitgebracht wordt door de oudercommissie.

Contact oudercommissie

Rondleiding inplannen

Bij Saffana’s kindercentrum krijgt jouw kind alle ruimte om zich te vermaken, te leren en te ontwikkelen met leeftijdsgenootjes.

Almere buiten - Almere Stad - Amsterdam Noord

0
Waardering kinderen
5/5
0
Waardering ouders
5/5