Veiligheid & gezondheid

Veiligheid bij Saffana’s kindercentrum betekent: je veilig voelen bij onze medewerkers en andere kinderen. Maar ook: je veilig kunnen bewegen. We zorgen ervoor dat kinderen in een veilige en hygiënische speelomgeving kunnen spelen, eten en slapen. Dit gebeurt door aanpassingen in de ruimtes (zoals geen scherpe hoeken en veilige speeltoestellen), alertheid van onze medewerkers en regelmatige scholing in bijvoorbeeld kinder-EHBO.

De GGD is door de gemeente ingeschakeld als toezichthouder en voert jaarlijks een onderzoek uit om toe te zien op het naleven van de Wet kinderopvang op het gebied van veiligheid en gezondheid. Zie voor meer informatie de pagina GGD inspectierapporten.

Om ieder kind gelijke kansen te kunnen geven en een zo goed mogelijke basis aan te bieden, doen wij graag onze bijdrage.

Waarborgen van de veiligheid & gezondheid van de kinderen

Om de gezondheid en veiligheid van de kinderen te waarborgen, doet Saffana’s kindercentrum onder meer het volgende:

Klachtenreglement

Onze medewerkers doen hun uiterste best om u en uw kind zo goed mogelijk, en volgens gemaakte afspraken, van dienst te zijn. Als u over de dienstverlening niet tevreden bent of klachten heeft, zijn onze medewerkers graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen. Wij hechten er waarde aan om eventuele klachten direct zelf met u op te lossen. U kunt uw klacht mailen naar klachten@saffanas.nl. U zult binnen twee weken een reactie ontvangen.
Samen met u kijken we naar een passende oplossing. Wij zien namelijk een klacht als een kans. 

Mocht u toch nog niet tevreden zijn met de uitkomst dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie.

Het adres van de geschillencommissie is Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer: 070-3105310

 

Oudercommissie

Binnen Saffana’s kindercentrum heeft de oudercommissie een adviserende en ondersteunende rol. Zij brengen advies uit over het beleid en behartigen de belangen van de individuele ouder binnen Saffana’s kindercentrum. In de oudercommissie nemen ouders zitting die ook gebruik maken van de dienstverlening van Saffana’s kindercentrum. Vanuit de organisatie neemt de vestigingsmanager zitting in de oudercommissie. Ouders kunnen zich bij de leiding van Saffana’s kindercentrum aanmelden voor de oudercommissie, waarnaar het zal worden voorgelegd aan de oudercommissie. De oudercommissie zal de desbetreffende ouder uitnodigen om een oudercommissievergadering bij te wonen. Het (her)kiezen van de leden wordt uitgevoerd in overeenstemming met het reglement van de oudercommissie.

Rondleiding inplannen

Bij Saffana’s kindercentrum krijgt jouw kind alle ruimte om zich te vermaken, te leren en te ontwikkelen met leeftijdsgenootjes.

Almere buiten - Almere Stad - Amsterdam Noord

Waardering kinderen
0
5/5
Waardering ouders
0
5/5