Oprichting

Saffana’s Kindercentrum is sinds de oprichting in 2013, van een kleine BSO locatie, uitgegroeid tot een professionele particuliere kinderopvang met in totaal negen locaties in Almere en twee locaties in Amsterdam.

Wij bieden verantwoorde kinderopvang in een veilige, geborgen en vertrouwde omgeving. Een omgeving waarin kinderen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich welkom voelen, ongeacht hun diverse achtergronden. Kinderen zijn wat ons betreft het kostbaarste bezit dat een mens in zijn hele leven kan hebben. 

De naam ‘Saffana’ zegt het al, Saffana betekent Parel. Een Parel is kostbaar en waardevol en dat zijn kinderen ook. 

Een veilige basis met pedagogische visie

Je vertrouwt jouw kind niet zomaar toe aan de zorg van anderen. Je wilt zeker weten dat jouw kind wordt opgevangen in een geborgen en veilige omgeving waar het zich kan ontplooien en gelukkig is.

Saffana’s kindercentrum biedt daarvoor een veilige basis. Dat zie je terug in ons beleid, ons personeel en op onze accommodaties. Met respect omgaan met elkaar, met de kinderen en materialen staan daarbij voorop. Wij hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. 

Pedagogische visie

Wij werken op basis van een zorgvuldig overwogen pedagogische visie. Deze vindt zijn grondslag in het gedachtengoed van Reggio Emilia in combinatie met de Piramide methode. Wij integreren deze methoden in onze dagelijkse programma’s die wij volgen met de kinderen. Zo kijken wij naar het ontwikkelingstempo van jouw kind en bieden we spel en activiteiten aan die daarbij passen. Ook stimuleren wij de zelfstandigheid door de kinderen te stimuleren met leeftijdgenootjes te spelen en te ontdekken.

Piramide methode

Bij onze Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) werken wij vanuit de Piramide methode. Een educatief concept voor jonge kinderen. De methode stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Daarbij worden kinderen gevolgd op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en motoriek, vanaf 3 jaar wordt er ook gekeken naar taal- en rekenontwikkeling. Door de slimme combinaties van activiteiten en spel legt de Piramide methode een basis voor zelfsturing, leerprocessen, voorkomen of inlopen van achterstanden en biedt het, ook voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong,  uitdaging.

Kinderen leren aan de hand van de Piramide methode om prettig met elkaar om te gaan, te groeien naar zelfstandigheid en vooral ook veel plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden. 

Ieder kind gelijke kansen

Om ieder kind gelijke kansen te kunnen geven en een zo goed mogelijke basis aan te bieden, doen wij graag onze bijdrage.

Extra curriculaire activiteiten

Onze medewerkers

Al onze pedagogisch medewerkers hebben een kindgerichte opleiding afgerond op HBO- of MBO-niveau. We besteden veel aandacht aan deskundigheidsbevordering. 

Onze medewerkers volgen regelmatig workshops en trainingen. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat wij diversiteit en inclusiviteit laten zien. Kinderen moeten zichzelf kunnen herkennen in de mensen om zich heen. Zo zul je op al onze vestigingen een realistische afspiegeling van de samenleving zien en daar zijn wij behoorlijk trots op.

"De kracht van verbinding speelt bij ons een grote rol."

Onze missie

Saffana’s Kindercentrum is een professionele particuliere kinderopvang in Almere. Wij willen verantwoorde kinderopvang aanbieden in een veilige, geborgen en vertrouwde omgeving, waarin de kinderen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich welkom voelen bij Saffana’s kindercentrum ongeacht de diverse achtergronden in het breedste zin van het woord. Wij vinden kinderen het kostbaarste bezit dat een mens in zijn hele leven kan hebben. De naam ‘Saffana’ zegt het al, Saffana betekent Parel. Een Parel is kostbaar en waardevol en dat zijn de kinderen ook.

 

Onze kernwaarden

Ons kindercentrum is een maatschappij in het klein, waar wij waarde hechten aan normen en waarden en waar kinderen gevormd worden tot een individu. Kinderen leren dat iedereen verschillend is, leren met deze verschillen omgaan en deze te respecteren. Uiteraard horen hier soms ook conflictsituaties bij, die op hun manier ook weer bijdragen aan de groei en ontwikkeling van ieder kind. Onze kernwaarden om maatschappelijk te ondernemen zijn: kwaliteitsgericht, ontwikkelingsgericht, inclusie, ethisch, duurzaam en innovatief.

Onze speerpunten

Meer weten?

Je bent altijd van harte welkom om samen met jouw kind te komen kijken en zelf de sfeer te proeven in ons kindercentrum.

Wij werken met afspraken. Zo kunnen onze pedagogisch medewerkers rustig de tijd nemen om alles uit te leggen en te laten zien.

Ook beantwoorden onze medewerkers graag alle vragen die je mogelijk hebt. Tip van Saffana’s: schrijf voordat je komt alvast de vragen op die je echt beantwoord wilt hebben. Toch een vraag vergeten? Of denk je op een later moment nog aan iets? Ook op die vragen geven we graag antwoord. Je kunt altijd contact opnemen met ons kantoor.

Rondleiding inplannen

Bij Saffana’s kindercentrum krijgt jouw kind alle ruimte om zich te vermaken, te leren en te ontwikkelen met leeftijdsgenootjes.

Almere buiten - Almere Stad - Amsterdam Noord

0
Waardering kinderen
5/5
0
Waardering ouders
5/5