Wie zijn wij, Saffana’s Kindercentrum

Saffana’s Kindercentrum is een professioneel particuliere kinderopvang in Almere en Amsterdam.
Wij bieden kinderopvang aan vanuit een sterke visie en missie met liefde voor het kind. Saffana’s Kindercentrum profileert zich als een “exclusieve en een inclusieve kinderopvang”. Dat houdt in dat wij de kinderen niet alleen opvangen maar ook willen bijdragen aan hun ontwikkeling en ongeacht je achtergrond.

Binnen onze visie zien wij het kind als een parel; bijzonder, uniek en het meest kostbare bezit. Om deze reden behandelen wij ieder kind dan ook met ieder een eigen, unieke aanpak. Wij zijn van mening dat wanneer je een kind op unieke wijze benadert, je hem of haar ook op unieke manier kan laten ontwikkelen en eigen talenten kan laten aanwakkeren.

Duurzaamheid, biologische voeding, een individuele aanpak en een gezonde leefstijl

Duurzaamheid, biologische voeding, een individuele aanpak en een gezonde leefstijl vormen de belangrijkste pijlers van de visie van Saffana’s Kindercentrum.
Door onze brede activiteitenaanbod dat wij binnen Saffana’s Kindercentrum bieden en de actieve betrokken pedagogische medewerkers zorgen wij voor een optimale ontwikkeling bij de kinderen. De taak van onze pedagogische professionals is bij kinderen vaardigheden te laten ontplooien, zodat zij opgroeien tot evenwichtige, authentieke, veerkrachtige en zelfstandige wereldburgers.

Onze basis op de kinderdagverblijven ligt in het gedachtengoed van Reggio Emilia in combinatie met de Piramide methode. Naast deze twee mooie methodieken vinden wij het ook belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan de 21 eeuwvaardigheden en de talentontwikkeling van kinderen.
De Reggio Emilia visie vindt zijn grondslag in het idee dat kinderen van zichzelf competent zijn en rijk aan mogelijkheden.
De ruimtes van onze locaties zijn zorgvuldig ingericht. Wij besteden veel aandacht besteed aan de inrichting en aankleding van de groepsruimtes, om een rustige, warme en huiselijke sfeer te creëren.

Rondleiding inplannen

Bij Saffana’s kindercentrum krijgt jouw kind alle ruimte om zich te vermaken, te leren en te ontwikkelen met leeftijdsgenootjes.

Almere buiten - Almere Stad - Amsterdam Noord

0
Waardering kinderen
5/5
0
Waardering ouders
5/5