Hoe het allemaal begon

Wij zijn klein begonnen en zijn in korte tijd gegroeid tot een grote kinderopvangorganisatie met meerdere locaties.

Saffana’s Kindercentrum is in 2013 opgericht in Almere-stad, waar wij klein begonnen zijn met een Buitenschoolse Opvang (BSO) locatie. In 2014 zijn wij uitgebreid aan het Ermelopad in Stedenwijk. Hier zijn wij toen begonnen met twee naast elkaar gelegen locaties. Eén voor het kinderdagverblijf (KDV) en één voor de BSO. Aanvullend zijn wij gestart met het bieden van de Voorschoolse Educatie (peuterspeelzaal). Inmiddels hebben wij ook de twee andere locaties op hetzelfde terrein in gebruik genomen, waardoor wij de ruimte kregen om verder uit te breiden tot vier locaties; twee locaties voor KDV en VVE, één locatie met een KDV-en BSO-groep en één locatie voor BSO. Doordat wij gebruik maken van vier locaties op eenzelfde terrein en een logische doorstroom, ontstaat er continuïteit voor de kinderen. Inmiddels zijn wij daar uitgebreid tot vijf locaties op een terrein.

Aan de Terschellingstraat 4 in Almere-Buiten bevindt zich onze zesde en zevende locatie, die in 2019 is opgericht. Hier bieden wij ruimte voor twee KDV-groepen, één groep voor VVE, en een BSO-groep.

In Amsterdam-Noord (in de school van De Kameleon aan Het breed 10B) is in 2022 de achtste en de negende locatie van Saffana’s kindercentrum geopend, met drie groepen: één verticale KDV-groep, één VVE-groep en één BSO-groep.

Als klap op de vuurpijl hebben wij in 2022, in het prachtig nieuwe gebouw van ASC-waterwijk, een BSO Voetbal Academy gevestigd. Wij zijn een groeiend kindercentrum en zien voor in de toekomst nog veel mogelijkheden om verder te groeien en uit te breiden! Het kindercentrum voor onze toekomstige generatie!

Directie Saffana’s

Rondleiding inplannen

Bij Saffana’s kindercentrum krijgt jouw kind alle ruimte om zich te vermaken, te leren en te ontwikkelen met leeftijdsgenootjes.

Almere buiten - Almere Stad - Amsterdam Noord

Waardering kinderen
0
5/5
Waardering ouders
0
5/5