Veiligheid en gezondheid

Veiligheid bij Saffana’s kindercentrum betekent: je veilig voelen bij onze medewerkers en andere kinderen. Maar ook: je veilig kunnen bewegen. We zorgen ervoor dat kinderen in een veilige en hygiënische speelomgeving kunnen spelen, eten en slapen. Dit gebeurt door aanpassingen in de ruimtes (zoals geen scherpe hoeken en veilige speeltoestellen), alertheid van onze medewerkers en regelmatige scholing in bijvoorbeeld kinder-EHBO.

Om de gezondheid en veiligheid van de kinderen te waarborgen, doet Saffana’s kindercentrum onder meer het volgende:
   Inventariseren van risico’s
   Bedrijfshulpverlening
   Niet roken
   Ziektebeleid
   Medicijnenbeleid
   Meldcode Kindermishandeling
   Vier ogenprincipe

De GGD is door de gemeente ingeschakeld als toezichthouder en voert jaarlijks een onderzoek uit om toe te zien op het naleven van de Wet kinderopvang op het gebied van veiligheid en gezondheid. Zie voor meer informatie de pagina GGD inspectierapporten.

devider5

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Door het toepassen van een (RI&E) krijgen wij inzicht in de risico’s die kinderen zouden kunnen lopen en treffen wij waar nodig passende maatregelen aan. Deze maatregelen beschrijven wij in een plan van aanpak.

(c) Copyright 2019 | Alle rechten voorbehouden