Tarieven

Saffana’s Kindercentrum is officieel geregistreerd bij de gemeente en GGD, u heeft daarmee recht op teruggave van de Belastingdienst.

De facturen worden maandelijks verstuurd en dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Het nettobedrag wat u betaald voor de kinderopvang is afhankelijk van uw toetsingsinkomen en het aantal dagen dat u uw kind brengt. Deze kosten kunt u berekenen op de website van de Gemeente Almere.

devider5

devider5

Tarieven Peuterspeelzaal

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?
De voorschool is een vorm van kinderopvang. Daarom kunt u toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Bereken op www.toeslagen.nl hoeveel toeslag u krijgt.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?
De gemeente Almere betaalt een deel van de kosten. U betaalt per maand alleen een ouderbijdrage, afhankelijk van uw inkomen.

Weet u niet of u recht heeft op kinderopvangtoeslag?
Op www.toeslagen.nl kunt u zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

 

Gezamelijk Ouderbijdrage peuteropvang 2020 /uur
toetsingsinkomen gezin 2020 1ste kind 2de kind e.v.
Lager dan  € 19.890,-  € 0,33  € 0,33
(2019:  € 0,32) (2019:  € 0,32)
 € 19.891,-  € 30.581,-  € 0,41  € 0,35
(2019:  € 0,40) (2019:  € 0,34)
 € 30.582,-  € 42.082,-  € 0,87  € 0,44
(2019:  € 0,86) (2019:  € 0,43)
 € 42.083,-  € 57.238,-  € 1,36  € 0,45
(2019:  € 1,34) (2019:  € 0,44)
 € 57.239,-  € 82.276,-  € 0,36  € 0,66
(2019:  € 2,32) (2019:  € 0,65)
 € 82.277,-  € 114.011,-  € 4,02  € 1,03
(2019:  € 3,94) (2019:  € 1,01)
 € 114.012,- en hoger  € 5,41  € 1,93
(2019:  € 5,31) (2019:  € 1,89)

 

Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen?

Dan gelden nog steeds de regels hierboven. Wel mag uw kind kosteloos meer uren gebruik maken van de voorschool.

Ouderbijdrage tabellen vanaf 01 januari 2020

VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2020

De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2020 kunt u gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.

Inkomensbegrip

Via deze link is een hulpmiddel beschikbaar om het toetsingsinkomen vast te stellen: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen/

Ouderbijdrage algemeen

De ouderbijdrage is berekend als een bijdrage per uur peuteropvang. Zo kan met deze adviestabel gewerkt worden voor peuteropvang met verschillende openingstijden. Als standaard uurtarief is het maximum-uurtarief van de toeslagregeling voor dagopvang 2020 gebruikt. Dat bedraagt in 2020 € 8,17.

Ouderbijdrage Voorschoolse Educatie (VE)

Rekenvoorbeeld:

De standaard ouderbijdrage voor 1 kind met een aanbod voorschoolse educatie gedurende 40 weken per jaar en 16 uur per week bedraagt bij gezinnen in de laagste inkomenscategorie:

40 weken x 16 uur x € 0,33 = € 211,20 per jaar.

Om de drempels te verlagen voor de doelgroepen van voorschoolse educatie (VE) kunnen gemeenten de ouderbijdrage voor deze peuters baseren op een maximale afname van 8 uur en voor de extra 8 uur die als eis wordt gesteld aan het VE programma (minimaal 16 uur) geen extra ouderbijdrage in rekening laten brengen. In een gemeente met zo’n regeling bedraagt de standaard ouderbijdrage voor een kind in VE peuteropvang gedurende 40 weken per jaar en 16 uur per week uit een gezin in de laagste inkomenscategorie: 40 weken x 8 uur x € 0,33 = € 105,60 per jaar.

 

Peuters 2 dagdelen &
12x facturering per jaar peuters met indicatie 4 dagdelen
1ste kind 2de kind
 € –  € 19.890,-  € 8,80  € 8,80
 € 19.891,-  € 30.581,-  € 10,93  € 9,33
 € 30.582,-  € 42.082,-  € 23,20  € 11,73
 € 42.083,-  € 57.238,-  € 36,27  € 12,00
 € 57.239,-  € 82.276,-  € 62,93  € 17,60
 € 82.277,-  € 114.011,-  € 107,20  € 27,47

 

Proefberekeningdevider5

(c) Copyright 2019 | Alle rechten voorbehouden